5 claus en hidratació

Coneixeu la importància d’una bona hidratació?

Cal ser conscients de la importància de la hidratació, sobretot a l’estiu. Per això, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha posat en marxa una acció enfocada a tota la població.

En aquesta campanya, trobem els següents consells:

5 claves hidratacion

A més, si disposseu d’un minut, podeu realitzar aquesta enquesta que ajudarà a conèixer els hàbits actuals d’hidratació actuals de la nostra població.

hidrat2