Onada de calor: Què hem de fer?

Els propers dies es preveu que Catalunya estigui afectada per una onada de calor. Des del Departament de Salut, s´ha posat en marxa un pla d’actuació per prevenir els efectes d’aquesta onada de calor i per aquest motiu us compartim els següents consells:

Consells onada calor 1 consells onada calor2

Sobretot, hem de tenir cura de les persones grans, dels nens, de les persones amb malalties cròniques (enfermetats cardiorespiratòries, obesitat, diabetis, hipertensió arterial, enfermetats renals, Parkinson, Alzheimer…),  persones que viuen sols, persones que treballen exposades a ambients calorosos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i inclús, persones que realitzen excés d’activitat física.