Estas embarassada i vols viatjar aquest estiu??

Estar embarassada no és un problema per viatjar i gaudir de les vacances, sempre i quan es segueixin alguns consells.

embarazada-viaje-avion

S’ha de tenir en compte que la millor època per viatjar és entre la setmana 14 i 28 de l’embaràs. A més, la dona embarassada s´haurà d’informar bé de la situació higiènica del país on viatja.

Les dones embarassades estan en un estat de supressió del sistema inmunitari continu, per la qual cosa, hi ha determinades enfermetats que poden ser més greus i afectar també al desenvolumpament del fetus, com per exemple, la malària.

VACUNES:

És molt important  visitar un centre de vacunació internacional per saber quines vacunes són necessàries al país de destí.

Vacunes com les de la febre groga, la febre tifoidea o la triple vírica, entre d’altres, no es poden administrar en dones embarassades ja que contenen patògens vius i podrien infectar el fetus. La resta de vacunes amb patògens inactius sí que es poden administrar en dones embarassades, però s’ha de tenir precaució durant el primer trimestre d’embaràs.

Tot i que es desaconsella viatjar a zones amb malària a les dones embarassades, al centre de vacunació, també informaran sobre les precaucions i quimioprofilaxis a seguir en cas de que la dona finalment decideixi fer-ho.

REPEL·LENTS:

Si es viatja a zones amb malària o altres enfermetats que es transmeten per mosquits, com per exemple, el virus Zika, s’han de fer servir repel·lents de mosquits.

Les dones embarassades podem fer servir repel·lents que continguin DEET (Goibi Xtreme) o IR3535 (Antimosquitos Isdin XTREM) o la icaridina.

ALTRES RISCOS:

En general, les mesures higièniques a seguir seran les mateixes a les dones embarassades que per a la resta de viatgers.

Serà important també seguir una dieta equilibrada i saludable.

FARMACIOLA PER A DONES EMBARASSADES VIATGERES:

A la farmaciola caldrà incloure:

  • Antiemètics: Nauserina, cariban
  • Tractament per a la candidiasis (receptats per un metge)
  • Productes de protecció i higiene íntima: Zelesse gel íntim
  • Tractaments antihemorroidals
  • Vitamines per l’embaràs: Natalben, Exeltis
  • Cremes per a cames cansades: Venaliv
  • Repel·lents apte per embarassades: Goibi xtreme, Antimosquitos Isdin Xtrem.

A més, s´ha d’afegir la medicació habitual en quantitat suficient per els dies que s’estigui en el lloc de destí.

També recomanem la visita al ginecòleg abans d’iniciar al viatge.

I sobre tot, esperem que disfruteu del viatge i de l’embaràs!!!!