La farmaciola de primers auxilis a casa


Teniu farmaciola de primers auxilis a casa? Si no la teniu, us expliquem perquè heu de tenir-la i quins materials ha de contenir.

Els accidents domèstics són bastant freqüents, sobretot els que tenen lloc a la cuina o al bany. Tot i que les conseqüències derivades d’aquests no solen ser greus (petites ferides, talls, cops,etc.), sempre és necessari tenir preparada una petita farmaciola de primers auxilis a casa. 

La farmaciola haurà de ser una bossa, caixa, armari…que garanteixi que el material contingut resti protegit de la brutícia exterior. Haurà d’estar a un lloc fresc i sec, lluny de l’abast dels nens.

Què haura de contenir la nostra farmaciola de primers auxilis?

1. Guants de làtex o vinil: necessaris sempre que s’hagi de fer una cura, protegiran del contacte directe amb sang i altres fluids i/o secrecions.

2. Sabó o gel hidroalcohòlic(o tovalloletes hidroalcohòliques): per netejar les mans, inclús abans de posar-se els guants.

3. Sèrum fisiològic: per netejar ferides.

4. Antisèptic (clorhexidina, povidona iodada) per prevenir infecciones en cas de ferides.

5. Gases: per cobrir ferides o cremades.

6. Benes de diferents tamanys.

7. Pinces sense dents.

8. Tisores de punta rodona.

9. Apòsits

També es podrien afegir benes hemostàtiques per tallar hemorràgies i un mocador triangular, que servirà per cobrir ferides o cremades o per improvisar un cabestrell.

Caldrà revisar, periòdicament, la farmacionar per reposar el material que s’hagi acabat i substituir el material caducat.

Per últim, recordar la importància de tenir els telèfons d’urgència a l’abast en cas d’accidents més greus.